Sử dụng ngay

Dọn dẹp CSS không sử dụng, tối ưu giảm kích thước CSS - CSS Cleaner

CSS Cleaner sẽ dọn dẹp và loại bỏ CSS không dùng đến, giảm kích thước CSS giúp trang load nhanh hơn và tối ưu cho SEO.

Với thời gian tải trang nhanh hơn không những giúp tối ưu cho SEO mà còn giúp trải nghiệm của khách truy cập tốt hơn rất nhiều.

Google và các công cụ tìm kiếm khác cũng sẽ đánh giá cao trang web của bạn nếu tốc độ load trang nhanh.

 

Sử dụng ngay