Hướng dẫn chạy tool Live Traffic trên Windows Server 2012 R2


3 đánh giá | Điểm số 5/5

  Vì lý do bảo mật cao nên việc chạy tool Live Traffic trên Windows Server (VPS) thường hay gặp khó khăn. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách chạy tool Live Traffic trên Windows Server 2012 R2.

  Để chạy được Live Traffic trên Windows Server 2012 R2 bạn cần phải tắt tính năng bảo mật nâng cao của Internet Explorer.

  Để tắt bảo mật nâng cao IE trong máy chủ windows 2012 R2, hãy mở Server Manager, ở phía bên trái, nhấp vào Local Server. Ở phía bên phải, nhấp vào liên kết "On" của IE Enhanced Security Configuration

  Bây giờ bạn sẽ thấy hộp Internet Explorer Enhanced Security Configuration. Nhấp vào "Off" ở 2 tùy chọn để tắt tính năng bảo mật nâng cao cho IE, sau đó nhấn OK để hoàn thành.

  Sau khi thiết lập bạn vui lòng chạy lại tool Live Traffic để kiếm điểm nhé!

  04/11/2019 16:17