Cài đặt thời gian view ngẫu nhiên cho mỗi lượt truy cập website


3 đánh giá | Điểm số 5/5

Để mỗi lượt truy cập website được tự nhiên hơn, 2PINK.ORG đã bổ sung thêm tùy chọn cài đặt thời gian view ngẫu nhiên cho mỗi lượt view website hoặc youtube.

Mô tả

Tùy chọn này giúp mỗi lượt truy cập vào website sẽ có thời gian view khác nhau, ngẫu nhiên theo cài đặt giữa mức Min và Max.

Ví dụ

Như hình trên, thời gian view được cài đặt ngẫu nhiên từ khoảng 70 giây đến 120 giây. Nghĩa là với mỗi lượt truy cập vào website, thời gian view sẽ được chọn ngẫu nhiên trong khoảng này mà không phải là 1 mốc thời gian cố định (có thể là 81, 93, 116 giây...). Điều này sẽ giúp mỗi lượt truy cập vào website được tự nhiên nhất.

Cách tính điểm

Hệ thống sẽ trừ điểm theo thời gian đã được lấy ngẫu nhiên, như ví dụ trên nếu phiên truy cập có thời gian ngẫu nhiên được lấy là 81 giây thì phần điểm sẽ bị trừ cũng là 81 điểm.

Hủy bỏ cài đặt thời gian ngẫu nhiên

Nếu không muốn chọn thời gian ngẫu nhiên, bạn có thể kéo Min và Max về cùng 1 mốc thời gian cụ thể. Lúc này thời gian view sẽ luôn được cố định.

Lưu ý

Thời gian view tối thiểu (Min) vẫn phải đảm bảo đủ cho các hành động click của phiên.

Thời gian của các hành động click cũng sẽ được hệ thống tự động tính toán +- 10 giây để đảm bảo thời gian tương tác luôn tự nhiên nhất.

24/04/2023 18:26