Hướng dẫn kiểm tra thứ hạng từ khóa website với 2pink Rank Checker


10 đánh giá | Điểm số 5/5

Hướng dẫn sử dụng công cụ kiểm tra thứ hạng từ khóa trên Google tự động hàng ngày 2pink Rank Checker. Thống kê đầy đủ thứ hạng từ khóa thay đổi mỗi ngày. Cập nhật vị trí từ khóa chính xác thời gian thực.

 

 

Thêm nhóm từ khóa mới

Thêm nhóm từ khóa mới

 1. Click vào nút "Thêm nhóm từ khóa mới".
 2. Nhập vào tên nhóm từ khóa của bạn.
 3. Nhập vào website cần kiểm tra thứ hạng.
 4. Chọn Google để tìm kiếm.
 5. Chọn thiết bị để kiểm tra, máy tính hoặc thiết bị di động.
 6. Click vào nút "Thêm mới" để vào trang quản lý chi tiết.

Thêm danh sách từ khóa vào nhóm

 1. Nhập vào danh sách từ khóa, mỗi dòng là 1 từ, tối đa 100 từ khóa / 1 nhóm.
 2. Click nút "Thêm từ khóa mới" để thêm danh sách từ khóa.
 3. Sau khi thêm từ khóa thành công hệ thống sẽ tự động kiểm tra thứ hạng. Bạn chỉ cần F5 để xem kết quả (Phí: 100 điểm / từ khóa)

Thông tin nhóm từ khóa

 1. Thống kê số lượng từ khóa thuộc nhóm, thống kê theo từng TOP thứ hạng.
 2. Trạng thái tự động kiểm tra thứ hạng mỗi ngày (có thể tắt).
 3. Xuất báo cáo thứ hạng từ khóa thành file Excel.
 4. Chia sẻ báo cáo với bất kỳ ai có link được bạn chia sẻ, khách sẽ chỉ có quyền đọc báo cáo không thể chỉnh sửa.

Danh sách từ khóa chi tiết

 1. Thống kê chi tiết thứ hạng thay đổi của mỗi từ khóa (lên, xuống, đã từng ở vị trí tốt nhất, url của từ khóa...).
 2. Có lịch sử thứ hạng thay đổi trong 30 ngày gần nhất
 3. Có thể check lại vị trí của từng từ khóa riêng lẻ.

Thống kê toàn bộ từ khóa

Quay trở lại giao diện quản lý nhóm từ khóa của 2pink Rank Checker để xem thống kê toàn bộ nhóm từ khóa, có thể sửa nhanh thông tin cho từng nhóm từ khóa. Thống kê TOP vị trí các từ khóa đạt được.

Lưu ý:

 1. Không giới hạn lưu trữ từ khóa (mỗi nhóm 100 từ, không giới hạn nhóm).
 2. Mỗi từ khóa khi kiểm tra thành công sẽ tốn 100 điểm.
 3. Có thể kiếm điểm tại đây: https://2pink.org/dashboard/kiem-diem, hoặc mua điểm tại đây: https://2pink.org/dashboard/mua-diem
 4. Có thể tắt tự động kiểm tra hàng ngày nếu bạn không có nhu cầu.

Truy cập: https://2pink.org/rank-checker để sử dụng công cụ tuyệt vời này!

06/09/2017 16:02