Hướng dẫn tắt âm thanh Internet Explorer


20 đánh giá | Điểm số 4/5

Bài viết hướng dẫn tắt hoàn toàn âm thanh của Internet Explorer.

Bước 1: Chọn Internet Options như hình

Hướng dẫn tắt âm thanh Internet Explorer

Bước 2: Chuyển sang chọn tab Advance như hình

Hướng dẫn tắt âm thanh Internet Explorer

Bước 3: Kéo xuống dưới phần Multimedia > Bỏ chọn Play sounds in webpages

Hướng dẫn tắt âm thanh Internet Explorer

Vậy là thoải mái treo tool không lo làm phiền nữa bạn nhé!

27/06/2016 16:05