Hướng dẫn tắt âm thanh Internet Explorer


20 đánh giá | Điểm số 4/5

  Bài viết hướng dẫn tắt hoàn toàn âm thanh của Internet Explorer.

  Bước 1: Chọn Internet Options như hình

  Hướng dẫn tắt âm thanh Internet Explorer

  Bước 2: Chuyển sang chọn tab Advance như hình

  Hướng dẫn tắt âm thanh Internet Explorer

  Bước 3: Kéo xuống dưới phần Multimedia > Bỏ chọn Play sounds in webpages

  Hướng dẫn tắt âm thanh Internet Explorer

  Vậy là thoải mái treo tool không lo làm phiền nữa bạn nhé!

  27/06/2016 16:05