Tăng traffic cho website bằng thiết bị di động (mobile, tablet)


18 đánh giá | Điểm số 4/5

Hướng dẫn cách tăng view cho website bằng các thiết bị di động (mobile và tablet), giúp đa dạng thiết bị truy cập, tăng traffic chất lượng cho website.

Cập nhật thiết bị di động

Live Traffic đã cập nhật thêm rất nhiều thiết bị di động phổ biến hiện nay như: iPhone, iPad, các máy Android... nhằm đa dạng các thiết bị view bên cạnh PC. Các thiết bị mới cũng sẽ thường xuyên được update trong tương lai.

Kích hoạt view mobile, desktop

Tùy theo nhu cầu, thành viên có thể dễ dàng tùy chọn thiết bị view cho từng Url bằng cách kích hoạt chế độ Mobile Only, PC Only hoặc cả 2 tại giao diện quản lý danh sách Url.

Tỷ lệ view từ các thiết bị

Kích hoạt:

Khi kích hoạt chế độ "Mobile Only" thì toàn bộ 100% lượt view của Url sẽ đến từ các thiết bị di động.

Tương tự nếu kích hoạt "PC Only" thì toàn bộ 100% lượt view của Url sẽ đến từ các máy tính thông thường.

Chế độ mặc định:

Nếu giữ chế độ mặc định "Mobile + PC" thì tỷ lệ view cho Url sẽ được phân phát đều cho Mobile và PC khoảng 50/50.

15/09/2021 11:07