Thiết lập tự động chạy tool Live Traffic khi khởi động Windows 10


7 đánh giá | Điểm số 4/5

Cách thiết lập để tool Live Traffic tự khởi động cùng hệ thống trên Windows 10

Bước 1: Nhấn tổ hợp phím Windows+R, gõ shell:startup vào hộp thoại Run và nhấn Enter.
Thư mục Startup trong File Explorer sẽ xuất hiện ngay sau đó.

Nhấn tổ hợp phím Windows+R, gõ shell:startup vào hộp thoại Run và nhấn Enter.

Bước 2: Tiếp theo, bạn hãy sao chép (Copy) phím tắt (Shortcut) của tool Live Traffic vào thư mục Startup.
Bạn cũng có thể kéo thả trực tiếp từ danh sách All Apps vào thư mục này.

Thêm chương trình khởi động cùng hệ thống.

Bước 3: Sau khi hoàn thành, từ bây giờ khi bạn khởi động máy tính, tool Live Traffic cũng sẽ tự khởi động cùng hệ thống.
Bạn có thể kiểm tra lại xem ứng dụng đã “sẵn sàng” chạy mỗi khi khởi động máy bằng cách vào Task Manager > Startup.

Bất cứ ứng dụng nào bạn đã thêm vào thư mục Startup sẽ khởi động cùng hệ thống.

Nếu bạn muốn hủy tự khởi động thì có thể xóa tool khỏi thư mục Startup hoặc đi tới Task Manager và loại bỏ tool khỏi danh sách khởi động.

17/02/2023 13:59